Hemmens Forskningsinstitut – Sveriges första etnografer

Etnografer av sin tid: HF hjälpte till att skapa det svenska folkhemmet.

 

Den kommersiella etnografins historia i Sverige kan i stort uteslutande kallas ett modernt fenomen, dock värt att nämna i detta sammanhang är det som kallades Hemmens forskningsinstitut (HFI)1. I en broschyr från 1946 kallad ”HFI. Vad vill det? Vad gör det?” beskrivs målsättningen vara:

 ”att studera: konsumtionen och livet inom hemmen, husmödrarnas arbetsuppgifter och arbetsfördelningen mellan hushållen och industrin, metoder och hjälpmedel för hemarbetet. och att ge: riktlinjer för en tillfredsställande tillverkning av konsumtionsvaror och bohagsting, arbetsredskap, livsmedel och kläder…” (Hemmens forskningsinstitut 1946).

 

 

Allt mättes och dokumenterades – från rostade brödskivor till placering i kökslådan.

 

 

Även om Hemmets forskningsinstituts målsättning inte var rent kommersiell handlade mycket av arbetet om, som pekas på i citatet ovan, att ge riktlinjer och påverka företag genom sina upptäckter för framställande av produkter och standardiseringar. Likt vid kommersiella etnografiska undersökningar stod brukaren (konsumenten) i fokus och undersökningar genomfördes genom att man genom observationer studerade det dagliga livet på plats i hemmen för förstå hur människor levde och tänkte. Mest berömd av HFI´s studier är kanske den om optimala diskbänkshöjder som bidrog starkt till den berömda svenska bostadsstandarden, andra exempel är Carin Boalt och Gösta Carlssons rapport ”Mor och barn från morgon till kväll” (1948) och Lennarts Holms ”Familj och bostad: en redovisning av fem fältstudier i moderna svenska familjebostäder 1951-1954” (1955). Hemmets forskningsinstituts studier ”…ska ses i ljuset av att marknadsundersökningar senare under 1900-talet kom att domineras av enkätstudier, som inte på långa vägar ger samma inlevelse som de nämnda nästan etnografiska studierna kunde ge(Frankelius & Ubult 2009:71f).

 

Ur: Varumärkt – Etnografi i den kommersiella världen. Tobias Rasmusson 2010. Bilder: Nordiska Museet, Stockholm.

 

Läs även: Psalmer från köket – Världens första komedi om etnografi?

a

One thought on “Hemmens Forskningsinstitut – Sveriges första etnografer

  1. Spännande inlägg! Vart kommer citatet ”att studera: konsumtionen och livet inom hemmen, husmödrarnas arbetsuppgifter och arbetsfördelningen mellan hushållen och industrin, metoder och hjälpmedel för hemarbetet. och att ge: riktlinjer för en tillfredsställande tillverkning av konsumtionsvaror och bohagsting, arbetsredskap, livsmedel och kläder…” från?

    Tack! 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *