Gult är fult och blått är flott 2: Färgpsykologi

Färg som påverkan

Vilken färg passar i sovrummet?  Vad signalerar jag om jag väljer en rosa eller svart bil? Hur tolkas röda eller vita blommor? Kan man ha gul slips på en begravning? – Färger talar till oss och ger oss olika intryck och signaler. Det finns idag en rad vetenskapliga undersökningar inom färgpsykologin som bevisar och konkretiserar olika färgers påverkan på hur vi tänker, känner och beter oss. Färg är ett av de mest kraftfulla former av icke-verbal kommunikation och är därför ett viktigt verktyg inom marknadsföring.

a

 The Effect of Color

 

I del två av ”Gult ä fult å blått ä flott” ligger fokus på specifika färgers betydelse, vilka val man bör välja för att kommunicera en viss sak och hur olika färger påverkar oss som betraktare. I texten är utgångspunkten logotyper men färgers kommunikativa egenskaper kan naturligtvis användas inom en rad olika områden (exempel som ligger nära till hands att nämna i detta sammanhang är (butiks/kontor/hem-) inredningar, webbsidor liksom vid produkter, annonser och förpackningsdesign). Fundera gärna över vilka egenskaper nedanstående företagslogotyper önskar kommunicera utifrån den färg man valt:

 

Färgernas ABC

 

Gult: fångar fönstershoppare

 

 

Gult signalerar glädje/lycka, nyfikenhet, lekfullhet, positivitet, solsken, värme och försiktighet. Gult ses som en optimistisk och ungdomlig färg och används ofta för att fånga uppmärksamheten hos fönstershoppare. Färgen brukar ofta användas i logodesign för dess tendens att synas tydligt.

Negativt med gult är att den kan signalera feghet och dessutom är en färg som ska undvikas i småbarns rum då färgen tenderar få dem att gråta.

 

Hårda färger (rött, orange och gult) är mer synliga och tenderar att göra att objekt uppfattas som större och närmare. Dessa färger skapar också spänning och gör att människor överskattar tiden. Källa: Color Psychology: Meanings and Effects of Colors

Orange: dyrt blir billigare

 

 

Orange signalerar prisvärdhet, kreativitet, entusiasm, något kul, gladlynt, lättsamt, eldigt, ungdomlighet. Används i logotyper för att skapa lekfullhet men även för att stimulera aptit (se även rött). Orange uppmanar till handling: prenumerera, köp eller sälj. Orange är även en färg som brukar användas för att få en dyr produkt att verka billigare.

Rött: ökar aptiten

 

 

Rött: En intensiv färg som kan signalera flera starka emotioner. Rött signalerar aktion, äventyr, blod, energi, spänning, kärlek, passion, styrka och kraft men även aggressivitet och fara.

Rött ökar även vår aptit vilket gör att det är en vanligt förekommande färg i exempelvis restaurangannonser.

Rött ökar hjärtrytmen och skapar iver och är därför en färg som ofta används vid reor och andra typer av utförsäljningar. Man har även funnit att vuxna som är förtjusta i rött har lättare att ta risker vilket gör att många spelhallar och kasinon har inslag av rött i inredningen.

Negativt: Rött anses försämra prestationsförmågan, tester har bland annat visat försämrade resultat vid tentaskrivningar. Orsaken är att vi förknippar rött med fara och misslyckande vilket minskar vår motivationsförmåga. Tester som gjorts med lekande barn har visat att de som lekte mycket med röda klossar hade en tendens att vara uppjagade och aggressiva.

Rosa: den feminina 

 

 

Rosa är en feminin färg som frammanar känslor som oskyldighet, känslosamhet, tacksamhet/uppskattning, något delikat, den är blommig, mjuk, romantisk, flickaktig och oskuldsfull. Rosa används ofta i reklam riktad till kvinnor eller unga flickor och är exempelvis en vanlig färg bland logotyper för skönhetssalonger.

 

I västvärlden var det först på 1950-talet som rosa blev en kvinnomarkör. Innan dess betraktades den som en variant av rött – en färg som var manligt kodad och symboliserade styrka blod och krigiskhet.

a

Lila: den kungliga 

 

 

Lila: Som en kombination av rött och blått har lila både varma och svala egenskaper. Färgerna på den blå sidan av spektrumet är kända som svala färger och inkluderar blått, lila och grönt. Dessa färger brukar ofta upplevas som lugna men kan även framkalla känslor av sorg eller likgiltighet. Lila signalerar ceremonier, något dyrt/värdefullt, fantasi, rättvisa, mysterie, adel/kunglighet, finess och andlighet.

Lila används för att lindra och lugna konsumenten och ses ofta tillsammans med skönhets- eller ”anti-aging” -produkter liksom i utbildningsrelaterade- och lyxprodukterslogotyper.

Blått: är flott

 

 

Blått ä flott! Blått är den färg som flest människor ser som sin favoritfärg och allra mest älskad är den av män.  Inom logodesign används färgen ofta inom statliga myndigheter, medicin- och storföretag. De flesta människor kan säga att de gillar minst en nyans av blått. Blått signalerar auktoritet, lugn, förtroende, värdighet, etablerad, lojalitet, makt, framgång, säkerhet, fridfullhet och pålitlighet. Kulturella skillnader: I USA symboliserar blått stabilitet medan färgen anses som kall och ond i Östasien, varm i Nederländerna och kylig i Sverige.

Blått är en färg som ofta målas på kontor då det är en färg som främjar produktivitet. Blått anses även dämpa aptiten.

 

Facebook:

Blått bär flera egenskaper som kan förklara varför Facebook valde denna färg (se ovan). Avgörande för färgvalet sägs dock vara det faktum att grundaren Mark Zuckerberg är färgblind. Blå färger har han dock inga problem med att se så därmed blev valet givet. Källa: tidningen Facebook för alla.

Blått betraktades förr som en kvinnlig färg, åtminstone i katolska miljöer. Omkring första och andra världskrigen kom emellertid blått att allt mer associeras med soldatuniformer, armén och krig, och blev därmed ett tecken på manlighet. Rosa, som innan krigen hade setts som en manlig färg bytte därefter plats med blått och blev till en ”kvinnofärg”.

Grönt: är skönt

 

 

Grönt är en vilsam och lugnande färg som representerar liv, förnyelse, miljömedvetenhet, friskhet, harmoni, hälsa, pengar, natur 0ch lugn men kan negativt också representera svartsjuka och oerfarenhet. Grönt används ofta av företag som vill framställa sig själva som miljövänliga.

Grönt är den enklaste färgen för ögonen att processa och används ofta i butiker för att lättare få oss att slappna av. Arbetare som jobbar i gröna miljöer uppges ha mindre ont i magen än andra.

Brunt: den maskulina 

 

 

Brunt används ofta i logotyper som rör bygg- och juridiskalogotyper på grund av dess förmåga att ge en känsla av enkelhet, värme och neutralitet.

Brunt signalerar lugn, djup, jord, naturlig, strävhet, rikedom, enkelhet, allvarlig, subtila, nytta, träkänsla och maskulinitet.

Negativt: Brunt ska dock användas med viss försiktighet då folk lätt associerar den med smuts och avföring.

 Grått: respekt!

 

 

Grå är en sober, sval och neutral färg och förekommer därför oftast tillsammans med andra färger.

Grått signalerar myndighet, ödmjukhet, respekt, stablititet men kan även på den negativa sidan ge en känsla av lynnighet och slöhet.

Svart: myndighet och lyx

 

 

Svart är en populär indikator för makt. Finns i många logotyper för sin djärvhet, enkelhet och elegans. Färgen signalerar myndighet, något klassisk, konservativ, särskiljande, formalitet, mystik, sekretess, allvar och tradition.

Ur ett negativt perspektiv kan färgen även symbolisera hot, ondska och ledsamheter (ex. sorg).

Svart används ofta för att marknadsföra lyxprodukter (eller ge en upplevelse av att vara ett sådant). Två exempel är logotyperna för Acne och Chanel som ofta kläs i svart.

Vitt: oskuldens färg

 

 

Vitt hittas ofta i logotyper som negativ text. Vitt signalerar renhet, oskyldighet och fred, något raffinerat liksom enkelhet och trovärdighet men kan även ge ett sterilt intryck.

När Apple skulle lansera sin iPod valde man att göra den i vitt för att tydligt uttrycka renhet och enkelhet.

Kulturella skillnader: I Kina brukar vitt förknippas med sorg (det vill säga tvärt emot västvärldens färg för denna känsla).

 

Sist men inte minst…

Forskning kring färg och marknadsföring visar att 92,6 procent av konsumenterna sätter störst vikt vid visuella faktorer vid köp av varor. Bara 5,6 procent säger att den fysiska känslan var viktigast och vidare stod hörsel och lukt endast för 0,9 procent i valpåverkan. 84,7 procent av alla som deltog i undersökningen uppgav att man trodde att färgen står för mer 50 procent av alla faktorer som är viktiga för att vi ska välja en produkt. Källa: Seoul International Color Expo 2004. 

 

Snabbgsummering: Färgernas ABC.


Läs även

Läs även: Gult ä fult å blått ä flott 1: Om färgernas psykologi.

Tobias Rasmusson 

Källor och resurser:

Ambjörnsson Jenny 2011: Rosa – den farliga färgen. Ordfront Förlag. Arnheim Rudolf 1974: Art and Visual Perception – A Psychology of the Creative Eye. Berkley, Los Angeles, London, University of California Press. Holtzschue Linda 2002: Understanding Color –- An Introduction for Designers. New York, John Wiley & Sons, Inc. Jönsson Håkan 2002: Identitet – om Varumärken, Tecken och Symboler. Stockholm, Raster Förlag. Kress, Gunther & Van Leeuwen, Theo 2002: Colour as a semiotic mode: notes for a grammar of colour, Visual Communication, Vol. 1, No. 3. Mahnke Frank H 1996: Color, Environment and Human Response. New York, Van Nostrand Reinhold. Mumbeen M. Aslam 2006: Are You Selling the Right Colour? A Cross-cultural Review of Colour as a Marketing Cue, Journal of Marketing Communications, Vol. 12, Iss.1. Ryberg Karl 1991: Levande färger: en bok om färgernas dolda psykologi. Västerås, ICA Förlaget AB. Sällström Pehr 1976: Goethes Färglära. Stockholm, Kosmos Förlag.

Internet:

Adobe KulerColor AffectsColor ExplorerColor in MotionColor MarketingColor MattersColor Theory – Quick reference sheet for designers (Infografik). Psychology in logo design av Muse Design Inc. (Infografik)

a

a

One thought on “Gult är fult och blått är flott 2: Färgpsykologi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *